PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Hodnocení studentů - základní informace

Škola si vytvořila vlastní hodnotící systém, který vychází z forem hodnocení běžných ve světě.
Podkladem pro hodnocení jsou jednak písemné testy, jednak průběžné hodnocení práce žáka v hodinách a jeho samostatné přípravy.
Studenti nejsou známkováni, ale hodnoceni na základě bodového systému. Záměrem je kladná motivace. Studenti vždy přesně ví, kdy píší test a kolik bodů dostanou za splnění zadaných úkolů a aktivit. Termíny testů se zveřejňují již v posledním srpnovém týdnu. Ve stejné době jsou v internetové žákovské knížce uvedeny i hodnocené aktivity.
Celkový výsledek je uváděn v procentech a doplněn o slovní hodnocení každého žáka. To má za cíl pomoci studentům i rodičům orientovat se při odstraňování slabin i rozvíjení talentu v určité oblasti.
Vysvědčení umožňuje získat informaci o přesném zařazení studenta v každém jednotlivém předmětu v rámci třídy nebo skupiny. Ukázka školního vysvědčení.
Kromě tohoto specifického vysvědčení dostávají studenti běžné státní vysvědčení, kde je hodnocení uvedeno formou známek.
Podle inspekční zprávy z 22. 10. 1998 je systém hodnocení na škole (citace).
"...nadprůměrně dobře propracovaný, má výrazně stimulující a motivující funkci, je přesný a má také mechanismy pro pozitivní ocenění i v případě neúspěchu..."

Další informace o hodnotícím systému můžete získat v sekci PROJEKTY - GRANTY EU. Terminy testů jsou uvedeny v části Studium. Na uvedené stránce se dočtete i o pravidlech používání hodnotících testů.

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES