PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Proč studovat na této škole?

 • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
 • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Moodle
 • Systém prospěchového stipendia 
 • Studium ve čtyřletém (pro žáky z devátých tříd ZŠ) a šestiletém (pro žáky ze sedmých tříd ZŠ) oboru gymnázia - jsme jediné šestileté gymnázium v regionu
 • Jsme výborně hodnoceni studenty školy a jejich rodiči (Mapa školy z roku 2008 a 2011)
 • Malé počty žáků ve třídách umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
 • Jsme úspěšní v jazykových, literárních, sportovních a jiných soutěžích. Přehledy za školní roky jsou uvedeny ve výročních zprávách. Najdete je v části  KE STAŽENÍ.
 • Nestresující prostředí (neznámkuje se, škola má vlastní způsob hodnocení)
 • Pedagogický sbor je plně aprobovaný
 • Vyučujeme jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, italský a latinský. V prvním ročníku si student vybírá dva jazyky, jedním z nich je angličtina, třetí jazyk je volitelný v předposledním ročníku
 • Hodnotíme studenty vlastní alternativní formou, která obsahuje výsledky v procentech, pořadí ve třídě nebo skupině a slovní hodnocení. Na státní vysvědčení jsou výsledky převáděny do známek běžné stupnice
 • Hodnocení je tvořeno hodnotícími testy a průběžnými aktivitami.
 • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
 • Pořádáme výukové pobyty ve Velké Britanii; 5 našich studentů již úspěšně studovalo ve Velké Britanii, Spojených státech a ve Švýcarsku
 • Škola se účastní programů mezinárodní spolupráce (Comenius, Do světa!) včetně výměn studentů, je aktivní v mezinárodní eTwinningové spolupráci (Litva, Shetlandy, Španělsko, Velká Británie, Francie, Slovinsko)
 • pracovali jsme  na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (od roku 2009 do roku 2015 jsme realizovali 10 projektů)
 • Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
 • Škola zajišťuje učebnice a sešity
 • Studenti mají možnost stravování v budově školy, výběr ze dvou hlavních jídel 
 • Úspěšnost přijímání absolventů sexty šestiletého studia školního roku 2011/12 dosáhla průměrně 94,74 %. Srovnání všech dosavadních maturitních ročníků je uvedeno ve Výroční zprávě školy
 • Studenti jsou pojištěni po čas studia i v době konání akcí pořádaných školou u Pojišťovny Kooperativa, a. s., pojištění se vztahuje na všechny státy EU.
 • O úrovni školy vypovídají Inspekční zprávy
 • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
 • Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Telefon 513 432 181, mobil 603 588 369

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES