PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Základní údaje

Škola je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (rejstříku škol a školských zařízení) a má všechny studijní obory schváleny MŠMT ČR.

Škola nabízí šestiletý studijní obor - pro žáky ze sedmých tříd a čtyřletý studijní obor - pro žáky z devátých tříd. 

Škola sídlí v budově z roku 1908, která byla v posledních letech zrenovována. V budově je kromě kmenových tříd, jazyková učebna, malá laboratoř biologie  a chemie, nově budovaná experimentální učebna pro experimenty s pomůckami Pasco a počítačová učebna (počítače zapojené v síti a připojené na Internet). Škola má vlastní tělocvičnu a areál školního hřiště. Studenti mají možnost si zapůjčit odborné publikace, časopisy i beletrii ve školní knihovně. Pro studenty i vyučující je zajištěno stravování v budově školy. Je možnost výběru ze dvou jídel.

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240
679 02 Rájec-Jestřebí

Telefon: +420 516 432 181, mobil: +420 603 588 369

Budova Gymnázia v Jestřebí - mobil: + 420 731 495 622

REDIZO: 600013260                  IČ: 25313304                 IZO: 108028135

č. účtu: KB Blansko, a.s. 19-4815340207/0100

Ředitel školy: Ing. Stanislav Laštůvka
Zástupce ředitele školy: Mgr. Kateřina Pernicová, Mgr. Monika Nováková
Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Pernicová
Předsedkyně Správní rady: Ing. Helena Horáková
Předseda Školské rady: Mgr. Jiří Prudký

Z rozhodnutí správní rady činí školné 10 800 Kč za školní rok (variabilní symbol = datum narození studenta).
Rodiče mohou požádat o snížení školného v případě přijetí sourozence již studujícího studenta po dobu jeho studia. Rodiče mohou požádat o snížení školného nebo osvobození od placení školného v případě špatné finanční situace rodiny např. ztráta zaměstnání. Žádost posuzuje Správní rada.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES