PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Prevence rizikového chování studentů

besVe všech dobách hledají mladí lidé svou seberealizaci a snaží se prosadit ve společnosti. Mladí lidé se snaží vzdorovat všemu, co bylo pro ně doposud dané a mělo řád. Nechají se zlákat neznámem, aniž by předem tušili a věděli, do jakých nečekaných nebezpečí se mohou dostat. Nechají se snadněji přesvědčit kamarádem, kterého znají jen pár dní, než rodiči s nimiž jsou od narození. Mnohdy pak mladická nerozvážnost, lehkomyslnost a náročnost dnešní doby svede mladé lidi k rizikovému chování.
Tato oblast je velmi široká a obecně zahrnuje celou řadu rizikových jevů.
Mezi nejčastější riziková chování patří užívání drog, konzumace alkoholu, kouření, agresivita, šikana, záškoláctví a rasismus. Naše škola má vypracovaný minimální preventivní program a další aktivity, jejichž účelem je snížit nežádoucí psychické či fyzické formování osobnosti, zvyšovat odolnost jedince vůči tlaku okolí a nepříznivým vlivům prostředí.

Některé příznaky možných rizikových jevů ve vývoji osobnosti:

 • Problémy ve škole (zhoršení prospěchu, absence, záškoláctví)
 • Ztráta zájmů (hlavně těch časově a fyzicky náročnějších - sport, umělecká činnost,..)
 • Změna chování (nápadné stavy veselosti střídané s otupělostí a únavou, noční nespavost,..)
 • Spaní přes den, slabost (klesající výkonnost, zhoršená koncentrace)
 • Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
 • Kožní defekty (zejména na obličeji a hřbetech rukou), "červené oči", nápadně rozšířené zorničky
 • Změna přátel (životního stylu, způsobu vyjadřování, časté noční "potulování")
 • Nález cigaret, stříkaček, jehel, drog, stopy po injekčním vpichu
 • Ztráta kamarádů, osamocenost
 • Dlouhodobé deprese, neochota mluvit o škole, zlé sny, časté stavy stesku
 • Časté návštěvy lékaře, bolesti hlavy, břicha
 • Opakovaně se vyskytující podlitiny, škrábance, odřeniny (bez důvěryhodného vysvětlení)
 • Poškozené oblečení, školní pomůcky, ztráty peněz 

bes2Při zjištění takových příznaků není třeba panikařit, důležité je sledovat situaci a sbírat informace. Využít vhodné příležitosti a bez nátlaku se snažit zjistit co se děje (nesnažte se však dítě zahnat do kouta, obvykle se ještě více uzavře). Neváhejte požádat o pomoc ve škole (navštivte výchovného poradce či školního preventistu, třídního učitele, ředitele), poraďte se v odborných zařízeních (poradnách). Takovéto situaci nelze řešit za den, budou nutná dlouhodobá opatření, vše je nutné promyslet a využít odbornou pomoc.

Školní metodičkou prevence je Mgr. Markéta Machová. Kontaktovat ji můžete mailem marketa.machova@gymnaziumrajec.cz

Metodik každoročně vypracovává minimální preventivní program:
Minimální preventivní program pro rok 2016/17

Další materiály k prevenci:

Manuál pro řešení rizikového chování studentů
Metodický materiál k problematice řešení šikany
Krizový scénář k prevenci a řešení šikany

Odkaz na metodiku MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
Metodické doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28 a Metodický pokyn MŠMT č. j. MSMT 21149/2016


Kontakty:
při problémech ve vztazích, s drogami, s šikanou aj.

PPP Blansko, Nad Čertovkou 17, tel. 516 417 431
Prev-Centrum Blansko, Sadová 2, tel. 516 410 621
Oblastní Charita Blansko, Komenského 15, tel. 516 417 351
Krizové centrum pro děti a dospívající, Brno, Hapalova 4, tel. 541 229 298
Sdružení Podané ruce Brno, Vídeňská 3, tel. 543 249 343
Krizové centrum Brno-Bohunice, Jihlavská 20, tel. 532 232 078, 547 192 078
Linka Bezpečí 800 111 113, 116 111

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES