PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Studium

Vážení rodiče, žáci 7. a 9. tříd ZŠ, máte zájem o ŠESTILETÉ nebo ČTYŘLETÉ studium a hledáte kvalitu ve vzdělávání?  Jste na správných stránkách.

Snažíme se vychovávat absolventy, kteří budou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, ale také budou široce uplatnitelní na trhu práce. V současné době, v době doznívající ekonomické krize, rychleji najdou uplatnění absolventi flexibilní, samostatní, kteří mají komunikační dovednosti, dovedou pracovat s informacemi, s výpočetní technikou, mají jazykové znalosti a jsou ochotni se dále vzdělávat.
Školu můžete navštívit kdykoliv, stačí telefonická domluva na 516432181,  603588369.

Ve škole platí stipendijní řád a každý rok jsou finančně oceněni 3 nejlepší studenti ve třídě.

Můžete si přečíst o některých netradičních způsobech výuky na naší škole.

Vy ještě nemoodlaříte? (Využití prostředí Moodle při výuce) ... více.

V části maturita získá student základní informace o podmínkách a průběhu maturitní zkoušky. 

Cílem Gymnázia Rájec-Jestřebí není jen zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Velmi nás zajímá i jeho budoucí pracovní uplatnění, protože spokojenost s povoláním je úzce spojená se spokojeností v životě obecně.

V průběhu studia naši žáci absolvují adaptační kurz, lyžařský kurz, školu v přírodě, sportovně-turistický kurz, zahraniční výjezdy, geologický kurz,.. část těchto aktivit je hrazena z prostředků projektů EU. O všech akcích se můžete dočíst v dílčích odkazech.

Mít vysokoškolský titul je výhoda umožňující najít zajímavé zaměstnání. Odborníci odhadují, že jen asi 18% lidí má povolání takové, které jim umožňuje uspokojující seberealizaci. Záměrem naší školy je toto procento maximalizovat pro své studenty a pomoci jim splnit jejich sny prostřednictvím dobře fungujícího kariérního poradenství. Zda je kariérní poradenství na naší škole funkční můžete vyčíst ze závěrů dotazníkového šetření Kariéra.

Studenti začali rok seznámením

 Pro každou školu, tedy i pro rájecké gymnázium, je začátek školního roku spjat s mnoha očekáváními. Některá jsou příjemná, jiná nikoli, neboť ministři školství mají v posledních letech ve zvyku rozhodovat o zásadních věcech, jako jsou například státní maturity, až na poslední chvíli. Ta nejradostnější očekávání se obvykle týkají nových studentů. Jací budou? Lepší než letošní absolventi, nebo naopak horší? Budou vzájemně ohleduplní a spolupracující, nebo ne? Bude z nich dobrá parta, která si studia i studentského života užije, a tím sobě i učitelům dopřeje spoustu legrace, či nikoli?
Taková očekávání ovšem nemáme jen my, učitelé, ale i nastupující studenti. Proto jsme i letos uspořádali pro novou třídu adaptační kurz, který i díky jinému než školnímu prostředí obvykle mnoho napoví jak studentům, tak jejich pedagogům.
Třídenní kurz pod vedením výchovné poradkyně paní Pernicové se odehrál v čistém a krásném prostředí Jeseníků, v chatě Relaxa nedaleko Rýmařova. Studenty si po příjezdu převzal Jirka, instruktor organizace STAN, aby je seznámil s programem a pravidly pobytu. Adaptační kurzy v provedení zmíněné organizace jsou totiž zaměřeny na zážitkové formy poznávání kolektivu. Takže studenti absolvovali řadu společenských her a naučili se při nich, jak se jmenuje ten druhý a jestli je týmovým hráčem, nebo individualistou a podobně.
Mimo tyto hry byla připravena řada adrenalinových specialit, například vysoká lana, paintball, lezecká stěna a bungee-trampolína, ve kterých se učili poznávat nejen ty druhé, ale i sebe a svoje fyzické možnosti.
Ve volném čase si pak studenti samozřejmě povídali o všem možném, a tím prohlubovali čerstvě vzniklé třídní vztahy. A my jsme to vše pozorovali. Sem tam jsme studenty povzbuzovali, sem tam jim něco vytkli a po celou dobu jsme se snažili tvořící se vztahy a vazby vnímat a chápat, ale nenarušovat.
Z mého pohledu, tedy pohledu třídního učitele, kurz zcela jistě splnil svůj účel a přinesl mi nové postřehy a s nimi i obrázek třídy, jaký bych zpoza katedry získal možná i celý školní rok. Věřím, že studenti to vidí podobě, ať už ve vztahu ke spolužákům nebo k nám, učitelům.

Mgr. Petr Jančík, třídní učitel

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES