Maturita 2017/18

Maturita obecně

Doporučujeme žákům, aby sledovali stránky http://www.novamaturita.cz/, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace k maturitním zkouškám. Velmi důležité jsou především maturitní kalendář pro rok 2017/2018 a kritéria hodnocení.

11. 4. 2018 budou žáci konat písemnou práci z českého jazyka a literatury.

2. 5. 2018 - 9. 5. 2018 proběhnou písemné práce z cizích jazyků a didaktické testy.


Do 1. 12. 2017 podává žák přihlášku k maturitě.

Do 31. 3. 2018 musí žák odevzdat řediteli školy vlastní seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Pro rok 2017/18 platí ve výběru maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka:

- žák vybírá 20 děl
- světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla
- světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla
- světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla
- česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl
- minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
- seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora
- seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola
- minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena

Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2044 Sb. (§ 82 odst. 3). Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha 1

 
V případě, že absolvent potřebuje vystavit druhopis maturitního vysvědčení, např. proto, že vysvědčení ztratil, musí předložit škole písemnou žádost. Druhopis vysvědčení je mu poté vyhotoven a vydán oproti podpisu absolventa do maturitní dokumentace.

Soubory ke stažení:

Školní seznam literárních děl:
sexta 17/18

Témata pro zpracování školních zkušebních témat (3. část pracovního listu společné části):
anglický jazyk
francouzský jazyk

Pravidla výběru profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části pro školní rok 2017/18:

Povinné zkoušky:
anglický jazyk 
biologie
dějepis
francouzský jazyk
fyzika
chemie
matematika
německý jazyk
společenské vědy
španělský jazyk
zeměpis

Maturita 2016/17

Maturita obecně

Doporučujeme žákům, aby sledovali stránky http://www.novamaturita.cz/, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace k maturitním zkouškám. Velmi důležité jsou především maturitní kalendář pro rok 2016/2017 a kritéria hodnocení.

11. 4. 2017 budou žáci konat písemnou práci z českého jazyka a literatury.

2. 5. 2017 proběhne písemná práce z anglického jazyka.

3. 5. 2017 budou didaktické testy z českého jazyka a anglického jazyka.

Pro rok 2016/17 platí ve výběru maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka:

- žák vybírá 20 děl
- světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla
- světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla
- světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla
- česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl
- minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
- seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora
- seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola
- minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena

Profilová část maturitní zkoušky probíhá ústní formou - předměty a pravidla výběru

Do 1. 12. podává žák přihlášku k maturitě.

Do 31. 3. musí žák odevzdat řediteli školy vlastní seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2044 Sb. (§ 82 odst. 3). Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha 1

V případě, že absolvent potřebuje vystavit druhopis maturitního vysvědčení, např. proto, že vysvědčení ztratil, musí předložit škole písemnou žádost. Druhopis vysvědčení je mu poté vyhotoven a vydán oproti podpisu absolventa do maturitní dokumentace.

Soubory ke stažení:

Školní seznam literárních děl:
4. ročník 2016/2017

Témata pro zpracování školních zkušebních témat (3. část pracovního listu společné části):
anglický jazyk

Pravidla výběru profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části pro školní rok 2016/17:
Povinné zkoušky:
anglicky jazyk
biologie
dějepis
francouzský jazyk
fyzika
chemie
matematika
německý jazyk
společenské vědy
španělský jazyk
zeměpis

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.