Škola sociálně zdravé | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Škola - sociálně zdravé a bezpečné místo bez drog

Drogy1

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:

Cílem projektu je posílení tvorby pozitivního sociálního klimatu ve škole, potlačení rizikových hledisek ohrožujících základní výchovné a vzdělávací cíle školy se zaměřením na primární prevenci v oblasti protidrogových aktivit a šikany ve školských zařízeních. Tento projekt zapadá do činností preventivního programu sociálně-patologických jevů realizovaných naší školou a do inovace ŠVP. Projekt podporuje monitorování výskytu omamně-psychotropních látek ve škole a to za pomoci sprejových detektorů a za pomoci metody dotazníkového šetření se zaměřením na mapování jejich užívání. Na základě zjištěných faktů pak bude možné realizovat konkrétní preventivní programy v oblasti sekundární prevence. Druhým bodem projektu je pracovní soustředění pedagogů naší školy s realizací přednášek v souladu s minimálním preventivním programem školy. Pouze řádně vyškolení pedagogové mohou aktivně a účinně užívat preventivní strategií, odhalovat a správně eliminovat vznikající rizika v oblasti patologického chování ve školských zařízeních.

Z realizace projektu:
V rámci realizace projektu Škola - sociálně zdravé a bezpečné místo bez drog podpořeného Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009, provádíme preventivní diagnostiku výskytu OPL (omamně-psychotropních látek) na naší škole. K provádění detekce byla zakoupena příslušná detekční technika, která využívá sprejových detektorů. Samotné použití je velmi jednoduché. Malým papírkem se otře povrch předmětu (skříňka, klika, lavice, počítačová klávesnice atd.) v učebnách, šatnách apod., poté se papírek postříká detekčním sprejem. Výsledek se projeví okamžitě jako skvrna určité barvy, kterou podle přiloženého vzorníku vyhodnotíme jako pozitivní či negativní nález u sledovaných látek.

Samotné provádění detekce OPL na rájeckém gymnáziu  se řídí následujícími pravidly:
- Detekce ve škole je prováděna pouze na majetku školy, studenti nebudou žádáni o vydání svých osobních věcí k účelu detekce.
- Při zjištění pozitivních nálezů zásadně nebudou zveřejňována ani nijak uváděna žádná jména studentů, kteří by případně mohli být s nálezy spojováni.
- Škola bude rozhodovat, jak reagovat na případné nálezy v souladu s platnou legislativou.
- Rodiče studentů mohou diskrétně využít detekčních prostředků.

Obecné výsledky a závěry šetření Vám budou v případě zájmu individuálně sděleny vedením školy.

Veškeré informace Vám může podat i koordinátor projektu Ing. Pavel Kopecký,Ph.D., metodik rizikového chování studentů na škole
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.