Alternativní systém hodnocení | Gymnázium Rájec-Jestřebí

"Alternativní systém hodnocení klíčových kompetencí žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí"

Základní údaje o projektu: 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0060
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 1.881.960,20 Kč
Časový harmonogram: 25. 3. 2009 - 24. 3. 2011 
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíl projektu:
1. Přizpůsobit alternativní hodnotící systém potřebám hodnocení klíčových kompetencí žáků při přecházení na ŠVP
2. Vytvořit systémový rámec pro určení hodnocených aktivit v jednotlivých předmětech
3. Vytvořit soubor testových úloh pro sestavování hodnotících testů za jednotlivé předměty. Testové úlohy by měly hodnotit nejenom vědomosti, ale také dovednosti a schopnosti žáků
4. Ověřit začlenění sebehodnocení žáků do celkového systému
5. Dále přizpůsobit internetovou aplikaci webnotes pro potřeby hodnocení klíčových kompetencí
6. Informovat odbornou i laickou veřejnost o možnostech alternativního způsobu hodnocení klíčových kompetencí
7. Zlepšit materiální vybavení školy pro možnost komunikace s rodiči žáků

Stručný obsah projektu:    
Naše škola využívá pro hodnocení žáků netradiční alternativní systém. Tento systém je založen na bodovém a procentuálním hodnocení aktivit a testu. Celý systém je propojen s informováním rodičů o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím internetové aplikace webnotes. Se zaváděním ŠVP do praxe naší školy chceme náš hodnotící systém dále rozvíjet. Záměrem je rozpracovávat volbu aktivit k rozvoji klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech, přizpůsobit webnotes potřebám našeho hodnocení a sestavit příručku testových úloh, které by nehodnotily pouze vědomosti, ale také dovednosti, pro jednotlivé předměty. Dále informovat laickou i odbornou veřejnost o netradičním systému hodnocení a také ověřit začlenění sebehodnocení žáků do celkového systému hodnocení. Projekt se týká žáků i učitelů Gymnázia Rájec-Jestřebí.

Klíčové aktivity projektu:
1. Vytvoření přehledu doporučených aktivit pro rozvoj klíčových kompetencí za jednotlivé předměty a jejich ověřování
2. Vytvoření příruček testových materiálů pro tvorbu testů k jednotlivým předmětům
3. Zkvalitnění informování rodičů a žáků o výsledcích vzdělávání a prezentace našeho hodnotícího systému
4. Ověření možnosti začlenění sebehodnocení do celkového systému hodnocení žáků

Přínos pro cílovou skupinu:
Žáci gymnázia budou mít nastavena přesná pravidla pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí. Budou moci porovnávat své vlastní hodnocení s hodnocením od vyučujících. Učitelé budou mít nastavený rámec pro hodnocení aktivit, budou vědět, které aktivity v jakých předmětech, ročnících a podle jakých kritérií mají hodnotit, budou mít vypracovaný systém testů pro hodnocení klíčových kompetencí. Žáci a jejich rodiče budou průběžně informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím internetové aplikace webnotes.

Koordinátorem projektu je Jiří Koumar a na řešení se podílí všichni vyučující našeho gymnázia. 

Výstupy:
- Příručka testových úloh - cizí jazyky
- Příručka testových úloh - přírodovědné předměty
- Příručka testových úloh - humanitní předměty
- Přehled doporučených činností k hodnocení klíčových kompetencí
- Manuál obsluhy webnotesu
- Informační brožura - Výsledky projektu
- Internetová aplikace webnotes

V rámci udržitelnosti projektu bude hodnotící systém používán i v následujících pěti letech. Stejně tak budou k dispozici i všechny výstupy projektu.

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.