Do světa 2019 | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Jsme malí, ale důležití a společně dokážeme hodně

Škola požádala o finanční podporu z dotačního programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů Do světa! 2019. 

Okruh B.2: Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu celoživotního učení EU COMENIUS - Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI - Projekty mobility a Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob - Odborné vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce - Školní vzdělávání


Stručný popis projektu:

V březnu 2018 skončil 31 měsíců trvající projekt programu Erasmus+ KA2 Školní vzdělávání realizovaný středními školami z ČR, Slovenska a Francie. Cílem projektu s názvem "Let´s Walk and Learn - Education via Tourist Paths in Europe" bylo poznávání a porovnání prostředí našich partnerských regionů, trávení volného času v přírodě, zkoumání problematiky životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Navazující projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce českého a slovenského gymnázia v oblasti environmentální výchovy a na udržení a rozvíjení přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma školami jak na úrovni studentů, pedagogů tak i vedení škol. Cílem je umožnit vycestování 25 studentů a 3 pedagogům na šestidenní pobyt na Slovensku a jejich účast na environmentálních a přírodovědných aktivitách uskutečněných společně se slovenskými partnery.

Škole byla z prostředků Jihomoravského kraje přiznána částka 119.000,--  

Prostředky se použijí především na dopravu na Slovensko, ubytování stravování, vstupné  a pojištění studentů a cestovné pedagogického doprovodu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.