Sousedi | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Jak se daří, sousede? aneb Společná evropská domácnost

Cíl projektu:
Projekt by měl pomoci zúčastněným (studenti i učitelé ze Slovenska, Slovinska a Chorvatska) vyjít z vlastních ulit, podpořit je v úsilí o skutečnou, nikoli jen virtuální či turistickou komunikaci, o skutečné vzájemné sdílení radostí i starostí zakoušených v souvislosti s proměnami evropské společnosti, nikoli jen o dílčí a zkreslené informace podávané například tiskovými médii a propagačními materiály. Prostředky, o které se projekt opírá, jsou rozmanité: poznávací cesta, vědomosti z historie, geografie, sociologie, všeobecný kulturní rozhled, kooperativní dovednosti, umění prezentace a diskuse a v neposlední řadě jazykové a informačně-technologické dovednosti.

Z obsahu projektu:
Při důrazu na skutečné setkání, tedy rozhovor tváří v tvář, preferujeme osmidenní poznávací cestu, kterou chápeme jako cestu do minulosti (monarchie, socialistický blok, EU), která nám na základě současnosti umožní prodiskutovat optimální směr naší společné budoucnosti. Na cestě „mořem historie“ se zastavíme na oslovených školách, abychom studentům umožnili diskusi nejen o proměnách evropské společnosti, ale i o jejich aktuálních životních zkušenostech, pocitech a očekáváních. Smyslem setkání je i srovnání životních rozdílů a neturistické představení regionu a jeho předností i problémů. Jednacím jazykem bude angličtina, takže studenti dostanou příležitost k tomu, aby alespoň na chvíli zapomněli na to, že jsou Čechy, Slováky, Slovinci či Chorvaty, a stali se Evropany. Součástí setkání je i výše uvedené představení vlastního regionu, tj. představení Jihomoravského kraje. Studenti využijí předem připravené prezentace. I tyto dovednosti jsou současným světem vyžadovány jako samozřejmá výbava mladého vzdělaného Evropana. Nemusíme snad zdůrazňovat, že veškerá setkání mají historizující a sociologický rámec, což znamená, že studenti v rámci sousedské besedy využijí i svoje znalosti historie a společenské struktury zmíněných zemích. Naši studenti si také připraví krátký dotazník zaměřený na historii a současnost České republiky. Ten předloží studentům na partnerských setkáních a zjistí, jaká je úroveň znalostí o České republice. Věříme, že tím inspirujeme slovenské, slovinské i chorvatské studenty a budou se nás na oplátku podobným způsobem ptát, co my víme o nich. Při plánovaní cesty pak předpokládáme využití všech kvalitních geografických zkušeností a vědomostí. Studenti mohou například srovnat, jak chápou a využívají svůj Kras Slovinci a jak naopak chápeme a využíváme my náš Moravský kras. Případnými partnery této části výměny mohou být i místní ochránci přírody, tedy CHKO Moravský kras a jeho slovinský protějšek. Pokud budou okolnosti příznivé, studenti mohou v rámci kulturní výměny sehrát i nějaké sportovní utkání či se zúčastnit nějaké soutěže připravené místními školami.
Realizací projektu je pověřen Mgr. Petr Jančík.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.