Jak na přijímací řízení | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Jak na přijímací řízení

Přihlášku ke studiu můžete předat v kanceláři školy nebo odeslat poštou na adresu gymnázia: Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s., Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí.

Uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat maximálně dvě přihlášky.

Na základě těchto výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů; do čtyřletého oboru gymnázia bude přijato 24 žáků a do šestiletého oboru gymnázia také 24 žáků.

V dalších kolech přijímacího řízení, pokud budou vyhlášeny, se přijímací zkouška nekoná.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude školou zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Okamžikem zveřejněním výsledků začíná desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku uchazečem řediteli školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno školou při odevzdání zápisového lístku, pokud nebude dohodnuto jinak.

Uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení, se stává řádným studentem školy po podepsání Dohody o studiu uzavřené mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem studenta.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.