Historie budovy | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Stručná historie budovy gymnázia

1905 
Obec Rájec z kapacitních důvodů prosadila stavbu nové školní budovy. Po schválení plánu byla výstavba školy svěřena staviteli F. Valentovi z Brna.

1908 
23. března byl slavnostně položen základní kámen.
20. září byla nová školní budova vysvěcena. Škola byla nazvána Jubilejní škola císaře Františka Josefa (dnešní gymnázium), neboť byla postavena v roce 60. jubilea jeho nastoupení na trůn.
4. října byla při národní škole otevřena živnostenská škola pokračovací, jejímž správcem byl jmenován řídící učitel národní školy Antonín Luňáček.

1912 
Po mnoha jednáních a žádostech byla v září v Rájci zřízena měšťanská škola. Prozatímně byla umístěna v budově staré národní školy (dnešní městská knihovna). Ředitelem měšťanské školy byl 1. března 1913 jmenován Eduard Klimeš.

1914 
Začala přístavba nové části s tělocvičnou a kreslírnou.

1920 
Dokončení přístavby. Chlapecká měšťanka (dnešní gymnázium) byla přeměněna na školu pro chlapce a dívky, čímž byl formálně potvrzen daný stav. Správa obecné školy byla spojena s měšťankou.

1924 
Při měšťanské škole byla zřízena odborná škola pokračovací pro učednice ženské živnosti oděvnické.

1928 
V březnu až květnu byly ve škole pořádány kurzy pro ženy, do jejichž osnov byla zařazena občanská nauka, vychovatelství, domácí hospodářství a vaření. Kurzem prošlo 46 frekventantek.

1930 
V červenci byl ve škole kurz výroby pečiva, který navázal na přednášku včelařské spolku.

1937 
Měšťanská škola se změnila v újezdní pro děti z Rájce, Doubravice, Holešína, Jestřebí, Karolína, Kuniček, Ráječka a ze Spešova.

1939
Byla zrušena jak živnostenská škola pokračovací, tak odborná škola pro učednice ženské živnosti oděvnické.

1939–1945
V době okupace byla v Rájci zřízena základní odborná škola zemědělská, jejímž správcem byl Jan Mudrych.

1941 
Od prvních tříd obecných škol byla zavedena jako povinný předmět němčina.

1943 
Děti rájeckých Němců jezdily do německé školy, která byla otevřena v Černé Hoře. Česká mládež byla „převychovávána“ v tzv. kuratoriu, které bylo v Rájci ustaveno.

1945
16. února zabrala školu SS-policie. 10. března uvolnila jednu místnost, v níž mohly děti dostávat úkoly.
V květnu bydleli ve škole hrdinové tehdejšího Sovětského svazu, majoři J. T. Morozov a V. V. Aljanskij.
V červnu vypukla v Rájci tyfová epidemie. Pro její zvládnutí byla ve škole zřízena zvláštní infekční nemocnice, školní rok proto začal až 1. října.
Již od srpna byla oddělena správa obecné školy od školy měšťanské. Ředitelem měšťanské školy se stal Jan Mudrych.

1948 
Do funkce ředitele nastoupil Antonín Vladík.
V rámci celostátní školské reformy se měšťanská škola stala školou střední.

1953 
Střední škola byla sloučena s národní školou v osmiletou střední školu.

1956 
Byla zřízena pobočka blanenské hudební školy (housle, klavír, harmonika, kytara a rytmika) a školní družina.
Ke škole byla přistavěna kotelna a bylo zavedeno ústřední topení.

1958 
Byla opravena stará školní budova (dnešní městská knihovna). Do sedmi tříd školy byl pořízen nový nábytek a byla vybudována školní dílna.

1960
Rájecká škola byla přeměněna v základní devítiletou školu. Počet tříd, který se pohyboval od dvanácti do patnácti, se po změně zvýšil na devatenáct.

1963 
Snaha o výstavbu nové školy počíná rokem 1936. Roku 1948 bylo pro novou školu vybráno i stavební místo, ale stavba se nerealizovala. Teprve v roce 1960 bylo rozhodnuto s konečnou platností o novostavbě základní devítileté školy. Stavět se začalo roku 1961 a na jaře roku 1963 byla stavba dokončena. Nová školní budova byla slavnostně otevřena 6. října 1963, následující den se ve škole začalo vyučovat. V Komenského ulici zůstal jen nejnižší ročník a část školní družiny.
Do budovy bývalé měšťanky se téhož roku přestěhovala mateřská škola.

1963–93 
V těchto letech budova sloužila DDM, LŠU, ZŠ, mateřské škole. V roce 1993 město budovu pronajalo pro zřízení gymnázia. Nájemní vztah trvá dosud.

1996 
Na náklady města byla opravena fasáda (starorůžová), zrekonstruováno 1. podlaží budovy a modernizována kotelna.

2003 
Za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje a MÚ Rájec-Jestřebí byla zrealizována přístavba šatny nad kotelnou.

2007
Na náklady města byla zahájena výměna oken v budově školy. Bylo vyměněno 17 oken v 1. patře.

2008
Na náklady města bylo vyměněno dalších 6 oken v 1. patře gymnázia do ulice Šafranice a provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny a osvětlení v kuchyni a některých třídách.

2010
Na náklady města byla vyměněna zbývající okna do ulice Šafranice a dvě další v laboratoři a provedena další etapa rekonstrukce osvětlení v některých třídách.

2011
Na náklady města pokračovala rekonstrukce osvětlení v dalších třídách.

2012
Na náklady města byla vyměněna zbývající okna v přízemí budovy do ulice Komenského.
Na náklady města byla provedena rekonstrukce připojení budovy na kanalizaci.
V rámci realizace  projektu Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů bylo zahájeno vybudování této učebny včetně úpravy elektro a datových rozvodů v této třídě.

2013
Na náklady města pokračovala výměna oken na chodbě a toaletách v 1. patře budovy.

2014
Na náklady města byla provedena celková rekonstrukce tělocvičny (oprava stropu, výměna podlahy a obložení, nová elektroinstalace a světla).

2015
Na náklady města byla v červnu provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy.

2016
Na náklady města byla provedena výměna dalších oken v 1. patře a výměna elektroinstalace v jídelně školy. Na své náklady škola zajistila částečný vstup do budovy na čipy (zadní vchod).

2017
Na náklady města byly vyměněny vstupní dveře. Na své náklady škola zajistila u vchodových dveří rozšíření vstupu na čipy. Byla zahájena realizace projektu půdní vestavby (projekt v rámci IROP).

2018
Probíhala půdní vestavba v rámci projektu IROP - byly vybudovány tři nové odborné učebny - laboratoř chemie, jazyková laboratoř a počítačová učebna vč. zázemí. 

2019
Dosavadní laboratoř byla přebudována na kmenovou třídu.

2020
Na náklady města byla provedena rekonstrukce podlahy v učebně v přízemí.

2021
Na náklady města byla v půdní vestavbě vybudována klimatizace.

2023
Z prostředků školy byl vybudován zahradní altán pro venkovní výuku.
Na náklady města byla zateplena strana budovy v příjezdu od brány na školní dvůr.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.