Město Rájec-Jestřebí a škola | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Spolupráce města s gymnáziem

Spolupráce Města Rájec-Jestřebí a Gymnázia je dlouholetá a oboustranně přínosná. Vše začalo rokem 1993, kdy tehdejší městská rada v čele se starostou Aloisem Dobešem reagovala vstřícně na poptávku Mgr. Jitky Taussikové, zakladatelky školy, po budově vhodné pro gymnaziální výuku.

Budova byla městem gymnáziu pronajata a nastala doba renovací, rekonstrukcí i významnějších stavebních úprav, které se do tváře městské budovy promítly jen a jen pozitivně. Postupně byla opravena fasáda, byla vyměněna okna, došlo i na zásadní rekonstrukci sociálního zařízení v celé škole, probíhá postupná výměna elektroinstalací, byla kompletně rekonstruována tělocvična školy, upraven dvůr, oplocena školní hřiště, vyměněny vchodové dveře z ulice Komenského a proběhlo mnoho dalších drobných, ale i výraznějších úprav. V současnosti (2017) se i díky ochotě a investici Města Rájec-Jestřebí a nemalé práci vedení školy na projektové žádosti o ministerský grant připravuje zásadní změna: realizace půdní vestavby, která budovu školy promění k lepšímu a studentům i pedagogům přinese další posun v kvalitě výuky.

Město již od roku 1998 uděluje vybraným studentům závěrečného ročníku studia Cenu starosty Města Rájec-Jestřebí, kterou oceňuje vynikající prospěch a reprezentaci města.

V roce 1998 se na gymnáziu uskutečnily historicky první maturity v Rájci-Jestřebí.

Od roku 2005 probíhá literární soutěž Píši, tedy jsem, kterou společně vyhlašují město a gymnázium.

Od roku 2010 škola a město spolupořádají Přebor města v cross-country horských kol.

V roce 2012 byl v sousedství školy vybudován Geopark, který je rovněž příkladem dobré spolupráce města (výběr pozemku a jeho úprava) a školy, realizující jeden z projektů (kameny a jejich umístění, tabule). Park od té doby slouží velmi dobře všem občanům Rájce-Jestřebí.

Gymnázium, studenti i pedagogové, na oplátku reprezentují a propagují Rájec-Jestřebí v rámci realizovaných domácích i mezinárodních projektů, podílejí se na kulturních aktivitách města (rozsvěcení vánočního stromu, výstavy, vernisáže), případně se účastní i dalších akcí, ve kterých se prolíná zájem města se zájmy školy (zřízení Geoparku, výsadba výročních symbolických stromů, veřejné turnaje ve hře kubb aj.). Nemalý vliv na běžný život města mají samozřejmě i sami studenti, kteří využívají služeb zdejší obchodní sítě a například organizují ve spolupráci s vedením školy výroční reprezentační plesy.

Přízně města a jeho občanů si vážíme a přejeme si, aby spolupráce Gymnázia a Města Rájec-Jestřebí byla i nadále hluboká, přátelská a vzájemně prospěšná.

Cena starosty města Rájec-Jestřebí

Zastupitelstvo města Rájec-Jestřebí schválilo udělování ocenění formou Ceny starosty města Rájec-Jestřebí. Každoročně se cena uděluje za vynikající výsledky a úspěšnou reprezentaci města v oblasti vzdělávání a sportu (úspěšné umístění na olympiádách, při soutěžích a aktivitách v oblasti hudby, výtvarného umění, dramatické výchovy, sportu) pro nejlepšího studenta končícího studium na střední škole.
Ocenění tvoří Pamětní list a věcná nebo finanční odměna, jejíž hodnotu a výši stanoví rada města Rájec-Jestřebí s přihlédnutím k oblasti a druhu aktivity, činu, za něž se cena poskytuje.

Cenu starosty obdrželi:

2023 Kristýna Mazalová a Illia Kolesnyk
2022 Hana Bušová
2021 Kristýna Vlasáková a Adam Malysák
2020 Barbora Dzapková
2019 Jan Mencler
2018 Barbora Maňoušková
2017 Adam Pernica
2016 Veronika Sychrová, Kamila Kubíková
2015 Adéla Mistrová
2014 Silvie Vávrová 
2013 Anna Skotáková, Iveta Müllerová
2012 Pavel Sychra, Sabina Průchová a Tereza Tesařová
2011 Markéta Sáňková a Klára Zhořová
2010 Petra Halačková a Radovan Bartošek
2009 Michaela Kučerová, Jolana Ševčíková a Tereza Dostálová
2008 Lucie Ševčíková
2007 Aneta Ševčíková a Veronika Ebringerová
2006 Šárka Hořavová a Zdeněk Špíšek
2005 Lucie Třísková
2004 Gabriela Kolářová
2002 Michal Grünwald
2001 Ondřej Kopka
2000 Martin Janák a Jan Bouda
1999 Lenka Ševčíková
1998 Petra Vašková

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.