Základní informace | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Základní informace

Právní status a současná nabídka oborů

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. je zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (rejstříku škol a školských zařízení) a má všechny studijní obory schváleny MŠMT ČR.

Gymnázium nabízí šestiletý studijní obor – pro žáky ze sedmých tříd a čtyřletý studijní obor – pro žáky z devátých tříd.

Založení školy a vývoj nabídky oborů

Gymnázium v Rájci-Jestřebí bylo založeno pod názvem Soukromé osmileté gymnázium v roce 1993 paní Jitkou Taussikovou jako alternativa k tradičním formám studia. V roce 1997 se škola stala právnickou osobou – obecně prospěšnou společností – a rozšířila nabídku vzdělávání o čtyřletý studijní obor. Od roku 2002 gymnázium poskytuje vzdělání v šestiletém studijním oboru, který postupně nahradil původní osmiletý obor. Od prosince 2013 je v platnosti název Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Sídlo školy

Gymnázium sídlí v renovované městské historické budově, která byla postavena v roce 1908. V přízemí budovy jsou tělocvična, ředitelna a kancelář, kabinet, šatny pro studenty, jídelna s kuchyňkou a dvě kmenové třída. V patře jsou další kmenové třídy a kabinety, knihovna, moderní experimentální učebna určená především pro výuky fyziky. V půdní vestavbě vybudované v roce 2018 vznikly tři nové odborné učebny - počítačová učebna, jazyková laboratoř a laboratoř chemie. K budově přiléhá oplocený areál školního dvora s hřišti.

Kontaktní, identifikační a jiné informace

Ředitel školy: Ing. Stanislav Laštůvka 

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Kateřina PernicováMgr. Monika Nováková

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Pernicová

Předsedkyně Správní rady: Ing. Helena Horáková

Předseda Školské rady: Mgr. Jiří Prudký

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240 

679 02 Rájec-Jestřebí

+420 516 432 181 (pevná linka)

+420 603 588 369 (mobil)

E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

ID datové schránky: akamcwm

REDIZO: 600013260                  IČ: 25313304                 IZO: 108028135

č. účtu: KB Blansko, a.s. 19-4815340207/0100

Školné činí z rozhodnutí Správní rady od školního roku 2022/23 pro studenty čtyřletého oboru a vyššího stupně šestiletého oboru 13 200 Kč za školní rok. Pro studenty nižšího stupně gymnázia je školné z rozhodnutí Správní rady ve výši 6 600  Kč

Školné pro nově nastupující žáky ve školním roce 2024/25 činí pro studenty čtyřletého oboru a vyššího stupně šestiletého oboru 14 800 Kč za školní rok, pro studenty nižšího stupně šestiletého obur 8 200 Kč za školní rok. V částce školného jsou zahrnuty i učebnice do cizích jazyků, případně pracovní sešity, které studentům zůstávají.

Při platbě se použije jako variabilní symbol datum narození studenta. Rodiče mohou požádat o snížení školného v případě přijetí sourozence již studujícího studenta po dobu jeho studia. Rodiče mohou požádat o snížení školného nebo osvobození od placení školného v případě zhoršené finanční situace rodiny, jakou je např. ztráta zaměstnání. O žádosti rozhoduje Správní rada.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.