Stipendia | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Stipendia

Odměna se poskytuje studentům 1. – 3. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia a 1. – 5. ročníku šestiletého studijního cyklu gymnázia. 

Odměny za nejlepší prospěch se přiznávají studentům v 2. pololetí školního roku, a to na základě následujících pravidel:
a) odměna se poskytuje třem studentům z každé třídy.
b) odměnu mohou získat ti studenti, kteří v 2. pololetí daného školního roku mají nejvyšší procentuální průměr ze všech předmětů za předpokladu, že nejsou hodnoceni známkou „dobrá“ a horší.
c) ze studentů, kteří splňují předchozí podmínku, se sestaví pořadí tří nejlepších studentů, tedy student na 1. místě, 2. místě a 3. místě.
d) v případě shodného průměru se přihlíží k procentuálnímu průměru v 1. pololetí daného školního roku.
e) v případě, že studenti dosáhnou shodného průměru v 2. i 1. pololetí, částka se mezi ně rozdělí rovným dílem.

Celkovou výši částky k výplatě na jednotlivá místa určí ředitel školy. Takto přidělené prostředky jsou pak vyplaceny studentům, kteří splňují výše uvedená kritéria pro přiznání odměny za prospěch.

Odměna za prospěch je vyplácena v hotovosti studentům v poslední den daného školního roku přímo studentovi oproti jeho podpisu. V případě nepřítomnosti studenta v tento den ve škole má možnost tuto částku vyzvednout jeho zákonný zástupce, případně pověřená osoba.

Pro přiznání odměny za prospěch musí student dále splňovat tyto podmínky:
a) v okamžiku rozhodnutí o udělení odměny být studentem Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s.
b) být klasifikován ze všech předmětů a prospět ze všech předmětů,
c) mít zaplaceno školné za daný školní rok.

Pokud bude žák potrestán výchovným opatřením, může ředitel školy od odměny za nejlepší prospěch ustoupit.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.