Mediální výchova na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí

Mediální výchova? Co to je? Předmět mediální výchova odráží vzrůstající význam médií v životě člověka. Média, ať už ve své historické či současné podobě, měla, mají a budou mít na život člověka silný dopad, a proto je nutné téma zohlednit při školní výuce. Předmět mediální výchova si klade za cíl seznámit studenty s principy přenosu informací ve společnosti, jeho historií a rolí médií v tomto procesu. Cílem je, aby studenti dosáhli takzvané mediální gramotnosti, tedy byli schopni chápat vývoj a roli médií i prakticky ověřovat a vyhodnocovat obsah a informace, s nimiž se v dnešním světě setkají.

Důraz je kladen na interaktivitu, hravost a praktičnost výuky. Studenti by neměli být pouze pasivními příjemci, ale také aktivními tvůrci, což se děje v rámci týmové spolupráce na tvorbě textů a videí. Součástí jsou také edukační videa a filmy zrcadlící vývoj médií a současnou mediální realitu. Studenti se seznámí s prací novináře, ale také s negativními aspekty, jež se s mediálním světem pojí. Významným prvkem při výuce mediální výchovy je prostor pro otevřenou diskuzi probíraných témat, podnětů a připomínek samotných studentů.

Předmět tak stojí na třech pilířích – interaktivita (zapojení studentů, týmové práce, diskuze), využití technologií (promítané filmy, využití multimédií a softwaru při skupinových úkolech) a praktičnost (využitelnost nabytých znalostí a dovedností v praktickém životě).

A co na mediální výchovu říkají studenti? Mediální výchovu jako samostatný předmět jsme do našeho vzdělávacího programu na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí zařadili teprve v letošním školním roce. Nyní se již zvolna blížíme ke konci prvního pololetí, a protože nám na jejich názoru záleží, zeptali jsme se studentů, jak oni vnímají mediální výchovu. Studenti, kteří se ankety zúčastnili, uznávají důležitost mediální gramotnosti a považují předmět mediální výchova za přínosný. Prostor věnovaný mediální gramotnosti na naší škole pak považují za dostatečný.

Studenti předmět chválí, ale jsou schopni i kritiky, což je naprosto v pořádku. Konstruktivní kritika je snad ještě důležitější než chvála, protože nám poskytuje prostor pro zlepšování. Stále je tak předmět kam posouvat.

V příštím pololetí nás v mediální výchově čeká praktičtější část výuky, kde si studenti sami vyzkouší fact-check a budou debatovat nad vlivem technologií, zejména sociálních sítí, na jejich životy. Doufáme také, že je zaujme atraktivní beseda s novinářem, je tedy mnoho věcí, na které se mohou studenti těšit!

Mgr. Jan Kovář, učitel Gymnázia Rájec-Jestřebí

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.