ocenění | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Významné ocenění projektu Erasmus+ Gymnázia Rájec-Jestřebí

V březnu tohoto roku skončil 31 měsíců trvající projekt Erasmus+ Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe, který realizovalo Gymnázium Rájec-Jestřebí ve spolupráci se slovenským Gymnáziem Tvrdošín a francouzskou odbornou školou MFR Les Fins. Projekt zaměřený především na environmentální výchovu, biologii, zeměpis a tělesnou výchovu vedl studenty k poznávání prostředí, v němž žijí, a uvědomění si jeho hodnoty, k porovnání prostředí tří partnerských regionů, k aktivnímu trávení volného času v přírodě a zamyšlení se nad problematikou životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu studenti např. cestovali do zahraničí, prováděli pozorování a měření v přírodě, pracovali s meteostanicí, GPS navigací a mapou nebo sázeli stromy a uklízeli krajinu. Jejich činnost přispěla k vytvoření výstupů, které jsou k dispozici široké veřejnosti.

Národní agentura programu Erasmus+ každoročně vyhodnocuje projekty uzavřené v daném školním roce a vybírá z nich ty nejzdařilejší. A letos to byl právě projekt Let’s Walk and Learn rájeckého gymnázia, který byl vyhodnocen jako jeden z nejúspěšnějších projektů a představen za účasti ředitele školy ing. Stanislava Laštůvky na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning konané v říjnu v Plzni. Při dalším posouzení projektů Odbornou porotou Erasmus+ 2018, složenou z nezávislých hodnotitelů byl tento projekt vyhodnocen jako nejlepší v České republice v sektoru školního vzdělávání. Ředitel školy a koordinátorka projektu Mgr. Barbora Honzátková byli pozváni na slavnostní večer spojený s předáváním ocenění a představením vybraných projektů. Tato slavnostní událost, které byli přítomni i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se uskutečnila 6. 12. tohoto roku v Praze.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 Logo-erasmus

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.