Závěr projektu | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Chodili jsme a učili se

Projekt Erasmus+ zaměřený na environmentální výchovu se uzavřel.

Po téměř tříleté spolupráci skončil v březnu projekt Erasmus+ Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe, který jsme realizovali spolu se slovenským Gymnáziem Tvrdošín a francouzskou školou MFR Les Fins. V průběhu projektu jsme uskutečnili tři mezinárodní setkání studentů v každé z partnerských zemí a školení pro pedagogické pracovníky. Mezi těmito setkáními probíhaly další aktivity související s tématy projektu.

Našimi cíli bylo poznávání prostředí, v němž žijeme a uvědomění si jeho hodnoty, porovnání prostředí našich tří partnerských regionů, aktivní trávení volného času v přírodě a zamyšlení se nad problematikou životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Za tímto účelem jsme podnikli řadu vycházek, prováděli pozorování, studovali ekosystémy, měřili parametry počasí pomocí meteostanice, učili se používat mapu a GPS navigaci, sázeli stromy, uklízeli krajinu a podnikali spoustu dalších aktivit.

Výsledky naší práce jsou shrnuty v projektových výstupech. K ni m patří například brožura porovnávající naše tři partnerské regiony, brožura propagující turistiku v našich třech regionech, návrhy vylepšení a odstranění závad a značených tras, na které jsme v terénu přišli. Také jsme navrhli trasu novou. Zpracovali jsme i čtyřjazyčný slovníček a projektové video. Všechny projektové výstupy jsou k nalezení na internetové stránce projektu: http://moodle.gymnaziumrajec.cz/course/view.php?id=130

Závěrem chceme vyjádřit velký dík všem, kteří se zasloužili o zdárnou realizaci tohoto projektu.

 Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Barbora Honzátková

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.