Hodnoticí systém | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Hodnoticí systém

Škola si vytvořila vlastní hodnoticí systém, který vychází z forem hodnocení běžných ve světě.

Podkladem pro hodnocení jsou jednak písemné testy, jednak průběžné hodnocení práce žáka v hodinách a jeho domácí přípravy.

Studenti nejsou známkováni, ale bodováni. Body jsou na rozdíl od známek vždy kladnou motivací. Studenti navíc předem vědí, kdy píší test a kolik bodů dostanou za splnění zadaných úkolů a aktivit. Termíny testů i plán předepsaných aktivit jsou zveřejněny před začátkem školního roku, resp. pololetí.

Celkový výsledek – testů a aktivit dohromady – je uváděn v procentech. Procentuální hodnocení je doplněno slovním hodnocením studenta v každém předmětu. Smyslem slovního hodnocení je pomoci studentům i rodičům při odstraňování slabin nebo při rozvíjení talentu v určité oblasti.

Školní vysvědčení také umožňuje získat informaci o přesném zařazení studenta v každém jednotlivém předmětu v rámci třídy nebo skupiny. (Ukázka školního vysvědčení.)
Kromě tohoto specifického školního vysvědčení dostávají studenti v souladu se zákonem i běžné státní vysvědčení, kde je hodnocení uvedeno formou známek.

Podle inspekční zprávy z 22. 10. 1998 je systém hodnocení na škole „…nadprůměrně dobře propracovaný, má výrazně stimulující a motivující funkci, je přesný a má také mechanismy pro pozitivní ocenění i v případě neúspěchu…“

Většina prvků našeho hodnoticího systému je ve stále větší míře uplatňována i státní organizací CERMAT (Centrum pro maturitní zkoušku) při vyhodnocování výkonů u písemné a ústní části maturitní zkoušky a při přijímacích zkouškách na střední školy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.