Přijímací řízení | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Obecné informace

Byly schváleny nové podmínky pro přijímací řízení pro školní rok 2024/25.

MŠMT zpřístupnilo webové stránky k přijímacímu řízení prostřednictvím kterých bude zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří
 • zveřejnění výsledků

Webové stránky jsou funkční na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

MŠMT vydalo:

Informace o uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce 

Informační leták

Dále lze na tomto odkazu nalézt další informace a videonávody.

Formuláře k přijímacím zkouškám:

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole 

Hodnocení na vysvědčení  

Čestné prohlášení o účasti a výsledcích na olympiádádch a soutěžích

Pro studijní obor gymnázium není třeba lékařské potvrzení.

Přijímací řízení: 2024/25

Pro školní rok 2024/25 budeme otevírat 1 třídu čtyřletého studia pro 24 žáků a 1 třídu šestiletého studia pro 26 žáků.

Přijímací řízení pro přijetí od školního roku 2024/2025 bude probíhat v souladu s platnou legislativou. 

Úpravy přijímcího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci. Už nebudou aplikovány zápisové lístky. Obsah jednotné přijímací zkoušky se nemění. Škola může přihlédnout k výsledkům ze ZŠ. Navyšuje se počet přihlášek ze dvou na tři. Termín pro podání přihlášky je pro 1. kolo 20. 2. 2024. Na přihlášce musí uchazeč závazně zvolit pořadí škol, na které chce být přijat. Přihlášku bude možné podat nejdříve od 1. 2. 2024. Přihlášky bude možné podat plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana, dále bude umožněno podat přihlášky listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu. Zachování dvou pokusů konat testy JPZ. Tuto možnost budou mít i uchazeči, kteří se hlásí na jeden maturitní obor. Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků JPZ na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům do konkrétních škol. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky byly MŠMT stanoveny následovně:

1. termín jednotné zkoušky pro 4letý obor - 12. 4. 2024

2. termín jednotné zkoušky pro 4letý obor - 15. 4. 2024

1. termín jednotné zkoušky pro 6letý obor - 16. 4.  2024

2. termín jednotné zkoušky pro 6letý obor - 17. 4. 2024

1. náhradní termín - 29. 4. 2024

2. náhradní termín - 30. 4. 2024

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude uchazečům zaslána v termínu stanoveném vyhláškou

Kritéria pro přijímací řízení:

- pro čtyřletý obor gymnázia

- pro šestiletý obor gymnázia

Průběh přijímacích zkoušek bude probíhat v souladu s Vyhláškou o přijímacím řízení, případně dalšími Opatřeními obecné povahy, které MŠMT vydá.

Uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení, se stává řádným studentem školy po podepsání Dohody o studiu uzavřené mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem studenta.

Doplňující informace

Školné pro nově nastupující žáky ve školním roce 2024/45 činí pro studenty čtyřletého oboru a vyššího stupně šestiletého oboru 14 800 Kč za školní rok, pro studenty nižšího stupně šestiletého oboru 8 200 Kč za školní rok. V částce školného jsou zahrnuty i učebnice do cizích jazyků, případně pracovní sešity, které studentům zůstávají.

Rodiče mohou požádat o snížení školného v případě přijetí sourozence již studujícího studenta po dobu jeho studia. Rodiče mohou požádat o snížení školného nebo osvobození od placení školného při zhoršení finanční situace rodiny, např. při ztrátě zaměstnání. Žádost posuzuje Správní rada.

V případě vašeho zájmu můžete po předchozí domluvě s vedením školy (tel. 516 432 181 nebo 603 588 369) naši školu individuálně navštívit.

Ředitel školy může přijmout uchazeče i do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Ředitel může stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky a určit ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Ředitel školy také rozhoduje o přestupu studenta z jiné střední školy, může stanovit rozdílovou zkoušku a určit obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žádost o přestup je nutno podat písemně.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

 • Ut placerat nunc

  15.11.2016

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

 • Lorem ipsum dolor sit amet

  14.11.2016

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.