Gramotnost | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Literární a dokumentová gramotnost - praktikum

Základní údaje o projektu: 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0051
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 1.131.205,-- Kč
Časový harmonogram: 1. 2. 2013 - 31. 10. 2014
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je podpořit čtenářství a rozvoj dovedností spjatých s literární a dokumentovou gramotností. 
Konkrétními cíli projektu jsou příprava a zpracování základního metodického manuálu pro výuku čtenářských dovedností, tj. příprava modulárního výukového systému pro rozvoj čtenářské gramotnosti (stručná metodická příručka a navazující pracovní listy), a také příprava vzdělávacího plánu jednoletého seminárního praktika pro zájemce o prohloubení čtenářských dovedností v rámci předmětu Český jazyk a literatura. Všechny uvedené cíle jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), Školním vzdělávacím programem (ŠVP) i s požadavky nové státní maturity a současně posilují mezipředmětové vazby.
Hlavním výstupem bude obecný manuál a banka pracovní listů (V tištěné i elektronické podobě). Všechny cílové materiály jsou využitelné, resp. přenositelné i do jiných předmětů (např. pracovní list obsahující demografickou statistickou tabulku se uplatní jako příležitost k praktickému cvičení i v předmětu společenské vědy nebo třeba v zeměpisu, přičemž obecná metodická východiska zůstávají v platnosti).
Na zpracování cílových materiálů budou participovat členové realizačního týmu ve spolupráci se svými studenty. Vytvářené pracovní listy budou dle možností rozvrhu ihned testovány, reflektovány a využívány ve výuce, což znamená, že již při vytváření metodického manuálu a pracovních listů bude pozitivně ovlivňována úroveň čtenářské gramotnosti studentů.

Stručný obsah projektu:
Projekt se soustřeďuje na metodologickou přípravu seminárního praktika pro zvýšení úrovně literární a dokumentové gramotnosti a na přípravu modulárního výukového systému k rozvoji čtenářské gramotnosti. Projekt v souladu se Školním vzdělávacím programem, s požadavky na novou maturitu a s ohledem na nízkou úroveň literární gramotnosti současných studentů prohlubuje a inovuje výukové metody nejen v českém jazyce a literatuře, ale v rámci podpory tzv. funkční gramotnosti přesahuje do všech předmětů, ve kterých se pracuje s texty nebo s textovým zadáním (společenské vědy, dějepis, zeměpis, biologie apod.). Všechny aspekty projektu jsou zaměřeny na dovednosti využitelné i v běžném životě a podporují rozvoj čtenářství a funkční vzdělanosti obecně. Projekt je určen žákům Gymnázia a Střední odborné školy Rájec-Jestřebí a na jeho realizaci se budou podílet vyučující této školy.

Klíčové aktivity
1. Zpracování manuálu pro výuku čtenářské gramotnosti formou modulárního systému
2. Tvorba pracovních listů
3. Inovace osnovy literárního semináře

Přínos pro cílovou skupinu:
Studenti, kteří se zúčastní projektu, zlepší své čtenářské dovednosti, tj. zvýší vlastní literární a dokumentovou gramotnost. To v současnosti znamená, že zvýší svoje šance na studijní úspěch (maturita, přijímací řízení na VŠ) a získané dovednosti pak využijí i ve vysoce konkurenčním prostředí trhu práce s informacemi). Pracovníkům školy přinese účast v projektu zpestření a zefektivnění výuky, metodickou inovaci a samozřejmě i banku dlouhodobě využitelných cvičných úloh. Projekt by měl rovněž posílit mezipředmětový dialog. V neposlední řadě bude přínosem pro pracovníky školy i prezentace jejich práce.

Výstup projektu: Metodický manuál aneb příručka pro výuku čtenářských dovedností formou modulárního  systému

Číslo výběrového řízení a název Dokumentace Výsledek

VŘ 40/13 
- dodávka výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2

 Výsledek

Kupní smlouva

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.