Klíčové kompetence studentů | Gymnázium Rájec-Jestřebí

"Klíčové kompetence studentů přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí a jejich rozvíjení pomocí ICT"

Základní údaje o projektu: 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 2.064.718,12 Kč
Časový harmonogram: 25. 3. 2009 - 24. 3. 2011 
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíl projektu:
1. Vytvoření výukových materiálů pro interaktivní tabuli k výuce přírodovědných předmětů
2. Vytvoření kurzů, testů, pracovních listů a úloh k procvičování v e-learningovém prostředí
3. Rozvoj využívání ICT ve výuce přírodovědných předmětů
4. Možnosti sebehodnocení žáků při využívání e-learningových kurzů
5. Větší motivace žáků ke studiu
6. Zvládnutí e-learningového prostředí pro učitele
7. Zvládnutí práce s interaktivní tabulí pro učitele

Stručný obsah projektu:    

Projekt je předkládán do oblasti podpory a chce zvýšit kvalitu využívání ICT v přírodovědných předmětech. Cílem projektu je vytvořit přírodovědné kurzy v e-learningovém prostředí pro přípravu testování a sebehodnocení žáků, zvýšit využívání ICT ve výuce, získat zpětnou vazbu k výuce probíhající ve škole, zvýšit názornost vyučování pomocí interaktivní tabule, vytvořit, případně nakoupit a ověřit výukové materiály pro interaktivní tabuli. Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé Gymnázia Rájec-Jestřebí. U žáků by díky projektu mělo dojít k rozvoji klíčových kompetencí v přírodovědných předmětech, ke zvýšení vnitřní motivace ke studiu, k rozvoji využívání ICT ve výuce a tím i rozvoji počítačové gramotnosti. Učitelé by si vytvořili systémový rámec pro práci v přírodovědných předmětech, také zvýšili počítačovou gramotnost a připravili pestřejší výuku pro motivaci žáků.

Klíčové aktivity projektu:
1. Vytvoření výukových materiálů pro interaktivní tabuli k výuce přírodovědných předmětů
2. Vytvoření e-learningových kurzů k výuce přírodovědných předmětů

Přínos pro cílovou skupinu:
Základní přínos pro cílovou skupinu žáků je:
- využívání ICT ve výuce i domácí přípravě
- snadnější pochopení probíraných témat díky názornosti a a vizualizaci na interaktivní tabuli
- možnost rychlé nápravy při špatném pochopení
- zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů
- možnost sebeprezentace
- udržování kontaktu s učiteli i při absencích
- možnost řešení náročných úloh pro talentované žáky, základních úloh pro žáky, kteří nemají k předmětu takový vztah
- možnosti testování a sebehodnocení

Základní přínos pro cílovou skupinu učitelé je:
- zvýšení individuálního přístupu k žákům
- snadnější vysvětlování témat díky názornosti
- zvýšení systémovosti výuky
- možnost porovnání sebehodnocení a hodnocení žáků
- snadnější motivace žáků
- možnost vytváření pracovních listů, testových a jiných materiálů pro výuku
- zlepšení práce s ICT

Koordinátorem projektu je Ing. Stanislav Laštůvka  a na řešení se podílí  vyučující přírodovědných předmětů - zeměpis, biologie, chemie, fyzika, matematika. 

Výstupy:
- lekce pro interaktivní tabuli a powerpointové prezentace 
- e-learningové kurzy v prostředí moodle 

Využívání kurzů v e-learningovém prostředí a programy pro interaktivní tabuli bude zajištěno po celou dobu udržitelnosti projektu. Vyučující mohou v e-learningovém prostředí vytvářet kurzy nové, případně mohou vytvářet i nové lekce pro interaktivní tabuli a powerpointové prezentace.

 

 TENTO PROJEKTJE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.