Maturita 2020/21

Maturita obecně

Doporučujeme žákům, aby sledovali stránky http://www.cermat.cz/, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace k maturitním zkouškám. Velmi důležité jsou především maturitní kalendář pro rok 2020/2021 a kritéria hodnocení.

Konkrétní termíny budou vyhlášeny MŠMT

Do 1. 12. 2020 podává žák přihlášku k maturitě.

Do 31. 3. 2021 musí žák odevzdat řediteli školy vlastní seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Od roku 2020/21 se písemná zkouška a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka přesunuje z centrálního zadávání na školy. Bližší podrobnosti budou známy začátkem října 2020, kdy vyjde novela vyhlášky o ukončování studia.

Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2044 Sb. (§ 82 odst. 3). Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha 1

 
V případě, že absolvent potřebuje vystavit druhopis maturitního vysvědčení, např. proto, že vysvědčení ztratil, musí předložit škole písemnou žádost. Druhopis vysvědčení je mu poté vyhotoven a vydán oproti podpisu absolventa do maturitní dokumentace.

Soubory ke stažení:

Školní seznam literárních děl:

platný pro sextu i 4. ročník 2020/21

Pravidla výběru profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části pro školní rok 2020/21:

Povinné zkoušky:
anglický jazyk 
biologie
dějepis
fyzika
chemie
matematika
německý jazyk
společenské vědy
španělský jazyk
zeměpis

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.