Maturita 2019/20

Maturita obecně

Doporučujeme žákům, aby sledovali stránky http://www.novamaturita.cz/, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace k maturitním zkouškám. Velmi důležité jsou především maturitní kalendář pro rok 2019/2020 a kritéria hodnocení.

Ústní maturitní zkouška: 18. 5. - 21. 5. 2020

Do 2. 12. 2019 podává žák přihlášku k maturitě.

Do 31. 3. 2020 musí žák odevzdat řediteli školy vlastní seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Pro rok 2019/20 platí ve výběru maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka:

- žák vybírá 20 děl
- světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla
- světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla
- světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla
- česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl
- minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
- seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora
- seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola
- minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena

Novinky od letošního roku:
Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.
písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.
Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.
Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-NSP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.

Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2044 Sb. (§ 82 odst. 3). Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha 1

 
V případě, že absolvent potřebuje vystavit druhopis maturitního vysvědčení, např. proto, že vysvědčení ztratil, musí předložit škole písemnou žádost. Druhopis vysvědčení je mu poté vyhotoven a vydán oproti podpisu absolventa do maturitní dokumentace.

Soubory ke stažení:

Školní seznam literárních děl:

sexta 2019/20

Témata pro zpracování školních zkušebních témat (3. část pracovního listu společné části):
anglický jazyk

Pravidla výběru profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části pro školní rok 2018/19:

Povinné zkoušky:
anglický jazyk 
biologie
dějepis
fyzika
chemie
matematika
německý jazyk
společenské vědy
španělský jazyk
zeměpis

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.