Terénní výuka | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Terénní výuka k environmentální výchově

Základní údaje o projektu: 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0012
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 3.505.803,-- Kč
Časový harmonogram: 1. 4. 2011 - 30. 6. 2012 
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíl projektu:
1. Vytvořit sytém jednodenních terénních cvičení zaměřených na aktivní pobyt v přírodě a životní prostředí a
výukových materiálů k jednotlivým činnostem.
2. Vytvořit systém vícedenních kurzů zaměřených na aktivní pobyt v přírodě a životní prostředí a výukových
materiálů k jednotlivým činnostem.
3. Vytvořit výukové materiály pro projektové dny, v kterých se budou vyhodnocovat a zpracovávat poznatky z terénních cvičení a kurzů.
4. Přilákat studenty k aktivnímu pobytu v přírodě a motivovat je ke sportovním činnostem, vést je k uvědomění si odpovědnosti za svůj zdravotní stav.
5. Vést studenty k uvědomění si nákladnosti a náročnosti péče o životní prostředí, problematiky nakládání s odpady, odpovědnosti za udržení prostředí, ve kterém žijí.
6. Zlepšit materiální vybavení školy v oblasti laboratorní techniky, moderních technologií a programového
vybavení a v možnostech sportovního vyžití studentů.
7. Vést studenty k péči o přírodní prostředí, k vnímání estetické funkce krajiny.
8. Vést studenty k získání dovedností k práci s moderními technologiemi (GPS, zpracování video a
fotodokumentace) a laboratorní technikou.
9. Pořídit učební materiály pro výuku environmentální výchovy a souvisejících předmětů.

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na modulovou terénní výuku. Studenti si prohloubí znalosti a získají nenásilnou atraktivní formou dovednosti a postoje z oblastí environmentální výchovy, zeměpisu, biologie, geologie, chemie, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, ale také dějepisu a společenských věd. Většina aktivit bude probíhat v terénu, tam studenti získají podklady, které pak zpracují v projektových dnech. Náplní pobytů v terénu bude získávat video a fotodokumentaci přírody, vzorky hornin a vody, určovat tvary povrchu Země, pozorovat biocenózy, činnosti člověka v krajině, možnosti rekreace, ale také problematiku znečištění a odpadů. Navíc budou studenti vedeni k aktivnímu pobytu v přírodě a budou rozvíjet zdravý životní styl, získávat vztah k přírodnímu prostředí a vnímat estetickou funkci krajiny. Z pořízených dokumentů se vytvoří prezentace, které se dále budou používat v uvedených předmětech a při mimoškolní činnosti (např. promítání tras při tréninku na školních cyklotrenažerech).

Klíčové aktivity projektu:
1. Abiotické podmínky prostředí
2. Biotické podmínky prostředí
3. Vliv člověka na krajinu

Články
Jedeme na výlov

Přínos pro cílovou skupinu:
1. Studenti budou:
- získávat návyky ke zdravému životnímu stylu, vztah ke sportu
- aktivní formou poznávat přírodní prostředí v okolí Rájce-Jestřebí a dalších zajímavých regionů ČR
- získávat dovednosti v práci s laboratorní technikou a moderními technologiemi, při mapování s GPS, prací s topografickými mapami, využívat ICT ve výuce jiných předmětů
- vnímat estetickou hodnotu krajiny, získávat vztah k přírodnímu prostředí
- učit se nakládat s odpady, uvědomovat si přínos třídění odpadů na udržitelný rozvoj
- moci využívat pořízená kola při školních akcích i mimoškolních aktivitách, dále se zatraktivní trénink na cyklotrenažerech, které má již škola k dispozici
- mít atraktivnější výuku zaměřenou na zdravý životní styl a environmentální výchovu
2.Učitelé budou:
- mít připraven systém terénních cvičení a projektových dnů pro environmentální výchovu
-mít připraveny výukové materiály a pracovní listy k projektovým dnům
- mít lepší materiální vybavení pro práci v přírodovědných předmětech a tělesné výchově
- moci využívat moderní technologie a informační techniku ve výuce
- moci se vzdělávat v práci s moderními technologiemi
- mít připravenou zajímavou výuku k rozvoji dovedností a postojů studentů, pomocí které budou moci snáze motivovat studenty, a tím naplňovat cíle ŠVP 

Seznam všech vytvořených terénních cvičení, terénních kurzů a projektových dnů. Všechny vytvořené materiály jsou k dispozici na Gymnáziu a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Výběrová řízení:

Číslo výběrového řízení a název Dokumentace Výsledek
VŘ 23/11 - Dodávka horských kol a GPS navigací Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
 Výsledek řízení
VŘ 26/11 - Dodávka fotoaparátů a videokamer

Výzva k podání nabídek
Zadávácí dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2

 Výsledek řízení
VŘ 54/11 - Dodávka výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentrace
Příloha č. 1
Příloha č. 2

 Výsledek řízení
VŘ 52/12 - Dodávka počítače a software pro zpracování filmů

 - Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentrace
Příloha č. 1
Příloha č. 2

 Výsledek řízení

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.