Další projekty | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Další projekty

Škola v roce 2023 čerpala dotaci z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti - pořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí -

Digitalizace

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Škole byly v roce 2023 přiděleny prostředky na doučování žáků z programu Doučování žáků škol - realizace Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, a to v projektu:

Doučování 2023 (realizováno 1. 1. - 31. 8. 2023)

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Škola čerpala v roce 2022 prostředky na doučování žáků z programu Doučování žáků škol - realizace Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, a to ve dvou dvou projektech:
- Doučování 2022 (realizováno 1. 1. - 31. 8. 2022) 
- Doučování září - prosinec 2022 (realizace 1. 9. - 31 .12. 2022)  

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Škola byla vybrána do realizace třetího běhu pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Škola obdržela dotaci ze státního rozpočtu v rámci Rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/17 - Excelence základních a středních škol 2017 (čj. MSMT-35807/2016-2, Modul SŠ - ÚZ 33038.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Škola uzavřela smlouvu o spolupráci se Základní školou, Trutnov na projektu Čerstvý vítr z hor.
     Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele. Bližší informace o projektu je možné získat u ředitele školy na emailu reditel@gymnaziumrajec.cz

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele.

Více zde: https://www.zsborova.cz/zapojeni-skoly-do-projektu/cerstvy-vitr-z-hor/

Škola je partnerem Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 s názvem Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole

Škola je partnerem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v projektu Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Škola je zaregistrována do projektu Ukliďme si svět. Bližší informace www.uklidmesisvet.cz 

Škola je zapojena do projektu Partnerství ve vzdělávání


Programy vyhlašované Jihomoravským krajem:
- Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními


2009 Škola - sociálně zdravé a bezpečené místo bez drog

- Oblast tělovýchovy a sportu - Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji

2009 Zelené hřiště


Projekty realizované z příspěvku Nadace Veronica Brno:

2008/09 Obdivuhodný svět rostlin
2007/08 Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody
2006/07 NATURA - škola v mé zahradě
2005      Putování za památnými stromy - Nešlap, nenič, nelámej 
             - výroční cena Nadace Veronica byla udělena kolektivu žáků gymnázia za mimořádně zdařilý  
               projekt zpracování kalendáře s památnými stromy a verši


Škola byla zapojena do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.