Experimentální učebna | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů

Základní údaje o projektu: 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0001
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 7.434.844,64 Kč
Časový harmonogram: 1. 5. 2012 - 28. 2. 2015
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíle projektu:
1. Zařídit experimentální učebnu pro výuku fyziky, biologie, chemie a environmentální výchovy výukovými sadami připojenými k počítačům, pořídit interaktivní tabuli a vizualizér k ní.
2. Připravit soubor výukových činností a materiálů pro výuku pomocí sad v experimentální učebně
3. Pořídit přírodovědnou knihovnu, která bude využívána jako odborný literární zdroj pro výukové činnosti v experimentální učebně
4. Navrhnout systém exkurzí, praktických cvičení a kurzů, na kterých budou teoretické poznatky získané při výuce ověřovány
5. Zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů, skloubit teoretické poznatky s praktickými dovednostmi.

Stručný obsah projektu:
Projekt spadá do oboru 79 Obecná příprava, je zaměřen na vytvoření experimentální přírodovědné učebny pro výuku biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy a práci s názornými pomůckami při vyučování v této učebně. V rámci projektu budou pořízené sady pro výuku uvedených předmětů, které budou propojeny s počítači, studenti na nich budou zpracovávat a vyhodnocovat zadávané úlohy. Učitelské sady budou navíc propojeny s interaktivní tabulí, aby mohli výsledky vyučující znázorňovat na této tabuli. Součástí těchto sad bude i mobilní výstupní jednotka, která umožní sady plně využít v terénu při plánovaných cvičeních. Vyučující si v rámci projektu připraví práce do hodin pro studenty, které budou studenti řešit pomocí pořízených sad. Při práci budou moci studenti využívat přírodovědnou knihovnu, kterou pořídíme také z rozpočtu projektu. Na vyučovací hodiny budou navazovat exkurze, praktická cvičení a kurzy, v kterých budou moci studenti ověřovat teoretické poznatky v terénu a praxi.

Klíčové aktivity:
1. Vybudování experimentální učebny
2. Technická a přírodovědecká knihovna
3. Činnosti v experimentální učebně pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a schopností studentů v přírodovědných předmětech
4. Systém exkurzí, praktických cvičení a kurzů

Přínos pro cílovou skupinu:
1. Studenti budou:
- pracovat s moderními technologiemi, vyhodnocovat získané poznatky a pracovat na počítačích 
- mít názornější výuku přírodovědných předmětů
- v hodinách aktivně zpracovávat úkoly, poznatky nebudou přijímat pouze pasivní formou
- získávat dovednosti při práci s moderní technikou a informačními technologiemi
- získávat pozitivnější vztah k přírodním vědám
- pracovat s technickou a přírodovědeckou literaturou a tím rozvíjet čtenářskou gramotnost
- na exkurzích, praktických cvičeních a kurzech pracovat s moderní technikou přímo v terénu
2. Učitelé budou:
- mít připraven systém práce se sadami pro výuku přírodních věd, budou mít zpracovány metodické postupy, navrženy pracovní listy a úkoly
- mít připraven systém exkurzí, cvičení a kurzů do terénu a praxe navazujících na teoretickou výuku
- mít vybavenou učebnu pro práci s informačními a moderními technologiemi ve výuce
- mít připravenou zajímavou výuku k rozvoji dovedností a schopností studentů, pomocí které budou moci snáze motivovat studenty
- mít připraven systém práce pro využívání technické a přírodovědecké knihovny

Výstupy projektu: vzhledem k velikosti souborů není možné je umístit na těchto stránkách, jsou k dispozici u Ing. Stanislava Laštůvky, 603588369 na vyžádání

Číslo výběrového řízení a název Dokumentace Výsledek

VŘ 83/12 
- vybavení experimentální učebny

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Výsledek

 VŘ 97/12
- vybavení učebny didaktickou a výpočetní technikou

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
 Výsledek

 Dodávka PASCO sad a příslušenství

Výzva k podání nabídek
- Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Výsledek
Výběrové řízení zrušeno.

 Dodávka PASCO sad a příslušenství 2

- Výzva k podání nabídek
- Zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 
Příloha č. 2

 Výsledek

 VŘ 36/2013  
- dodávka mikroskopů s připojením k PC

 - Výzva k podání nabídek
- Zadávací dokumentace
- Příloha č. 1
- Příloha č. 2

 Výsledek
Výběrové řízení zrušeno.

VŘ 50/2013 
- dodávka mikroskopů s připojením k PC 2

 - Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
- Dotaz

Výsledek

Výsledek - výběrové řízení zrušeno, odstoupení vítězné firmy od smlouvy

 VŘ 77/2013
- dodávka mikroskopů s připojením k PC 3

 - Výzva k podání nabídek
- Zadávací dokumentace
- Příloha č. 1
- Příloha č. 2
- Příloha č. 3

 Výsledek

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.