Nabízíme | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Co nabízíme a proč studovat právě u nás?

Nabízíme studium ve čtyřletém studijním oboru (pro žáky z devátých tříd) a v šestiletém studijním oboru (pro žáky ze sedmých tříd).

Menší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup a efektivní rozvíjení tvořivých schopností. Pokud je třída početnější, rozdělíme ji do skupin na výuku cizího jazyka, tělocvik, ale podle potřeby i na výuku matematiky nebo českého jazyka.

Jsme malá škola, což znamená bezpečnou rodinnou atmosféru a nezbytný krok k úspěšné prevenci negativních sociálních projevů.

Studenty nestresujeme známkami, jejich výkony hodnotíme vlastní alternativní formou. Je založena na bodovém a procentuálním hodnocení, na pořadí v rámci třídy a doplňujícím slovním hodnocení. Známky sice považujeme za stresující, přesto výsledky studentů na státní vysvědčení v souladu se zákonem do známek běžné stupnice převedeme.

Pedagogický sbor je plně aprobovaný a vytváří podmínky pro kvalitní průběžnou přípravu a následné úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a navazujícího studia na VŠ. Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ dobře dokumentují Výroční zprávy.

V posledním ročníku studia studenti vybírají z aktuální nabídky seminářů (dějepisný, zeměpisný, biologický apod.), díky kterým mohou profilovat svůj zájem a nasměřovat se k úspěšnému přijetí a následnému studiu na VŠ.

Vyučujeme anglický jazyk a výuku podporujeme pořádáním krátkodobých studijních pobytů ve Velké Británii a opakovanou účastí v projektech spočívajících v mezinárodní spolupráci, s důrazem na aktivní studentskou práci. Kromě angličtiny vyučujeme i jazyk německý, francouzský, ruský, španělský a latinský. Výběr druhého jazyka je ovlivněn jazykovými zkušenostmi studentů a složením tříd.

Realizujeme řadu projektů, které přinášejí škole a jejím žákům neopakovatelné zkušenosti, nové metody, knihy, výukové materiály a pomůcky. Jsme aktivní! Účastníme se soutěží (olympiády, sportovní turnaje), pořádáme výstavy, lyžařské výcvikové kurzy, maturitní plesy, organizujeme zájezdy do divadel a nejrůznější besedy, které slouží k prohloubení výuky.

Žáci i rodiče jsou o prospěchu, docházce a školních událostech informováni prostřednictvím internetové aplikace EduPage, která je elektronickou obdobou žákovské knížky i třídní knihy. Do aplikace se uživatelé mohou přihlásit i prostřednictvím svých chytrých telefonů.

Poskytujeme prospěchová stipendia.

Průběžně modernizujeme budovu školy a úzce nejen při tom spolupracujeme s představiteli města Rájec-Jestřebí, kde naše škola již od roku 1993 působí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.